Die Nasionale Instituut vir Dowes het vandeesweek (15 Junie) hulle 140ste bestaansjaar gevier en skryf as volg:

Hoe sê mens dankie? Dankie vir 140 jaar van mildelike seëninge, spesiale verbintenisse, kosbare verhoudings, geloof, omgee en ondersteuning. Met dankbaarheid in oorvloed, kyk die Nasionale Instituut vir Dowes (NID) hierdie maand terug op 140 jaar van diens aan Dowes en persone met gehoorverlies.

Dit was ‘n klein begin met groot geloof toe ds. William Murray en ds. Chris Rabie die behoefte vir opleiding en bediening aan Dowes raakgesien het en die stigting van die “Doofstommen Instituut” op 15 Junie 1881 daaruit voortgespruit het. Vandag, 140 jaar later het NID as ‘n instelling gegroei wat ver buite die landsgrense bekend is vir omvattende dienste aan Dowes en persone met gehoorverlies. NID se visie is die ontwikkeling van die volle potensiaal van persone met gehoorverlies in Suid-Afrika deur noodsaaklike kwaliteit-dienste aan hulle te lewer.

Hierdie besondere mylpaal is egter nie moontlik sonder die oop harte en hande van mense nie. NID as nie-winsgewende organisasie, is die afgelope 140 jaar gedra deur die geloof en omgee van besonderse vennote en vriende en daardeur was ons in staat om volhoubare dienslewering aan ons Dowe begunstigdes te laat realiseer. Dit is ‘n absolute seën en voorreg om ‘n verskil te kan maak in die lewens van Dowes en persone met gehoorverlies deur die werk wat ons doen en met die hulp van omgee-mense wat bereid is om ‘n belegging in hul lewens te maak.

Dankie vir elke donateur en maatskappy wat gereeld ondersteun met donasies en skenkings, en sekerheid bied tot volhoubare dienslewering aan persone met gehoorverlies. Dankie aan kerke wat steeds getrou ondersteun met kollektes in tye waar hulself die druk en nood in hul gemeenskappe ervaar. Dankie aan elke individu, gesin, besigheid en skool wat met groot ywer en bereidwilligheid deelneem aan ons fondsinsamelingsgeleenthede en daardeur ondersteun. Dankie aan elke besoeker wat ons kampus besoek en vir wie ons blootstelling kan gee aan die besondere leefwêreld van ons Dowes en persone met gehoorverlies. Dankie vir elkeen wat ons sosiale media platvorms volg en ons hande versterk deur die inspirasie en stories van ons begunstigdes en werksaamhede met ander te deel. Dankie aan elke kliënt wat van ons besigheidsdienste gebruik maak of produkte by ons koop. Dankie vir elke personeellid by NID wat hul hart wys in die werk wat hulle doen en vir die kragtige impak wat dit het. Dankie vir elke dowe begunstigde en hul families, wat hul vertroue in ons opleiding-, sorg- en ondersteuningsdienste stel. Ons salueer ons hartsvriende. Julle is kosbaar vir ons!

Groot dank aan ons Hemelse Vader vir sy seën oor NID. Geen organisasie kan sy werk vir 140 jaar voortsit deur die krag van die mens alleen nie. Ons doen ons werk met die hoop en oortuiging dat Hy sy werk deur ons organisasie sal voortsit.

NID sê baie baie dankie…

As u graag by NID betrokke wil raak, kontak hul gerus by nid@nid.org.za of besoek hul webblad by www.nid.org.za. Indien u graag ‘n donasie wil maak ter viering van NID se 140 jaar van diens aan Dowes en persone met gehoorverlies, kan u ‘n oorbetaling maak aan: NID Ontwikkeling / Absa Bank / Rek 911 845 2209 / Tak 632 005 / Verw: 140 (naam en van).