November 2016 – Buitengewone NG Algemene Sinode

8 November 2016
Die eerste besluite van die 2016 Buitengewone Algemene Sinode oor selfdegeslagverhoudings is geneem. Dit sit ons proses aan die gang om verder te werk in die dae wat kom:
– Die Algemene Sinode besluit dat bespreking en besluitneming oor selfdegeslagverhoudinge as teologies etiese saak tydens die buitengewone sitting in November 2016 plaasvind.
– Die Algemene Sinode besluit om aan persone wat gravamina, beskrywingspunte en voorleggings ingedien het, geleentheid te gee om die vergadering toe te lig.

(Bron: NG Kerk Facebook – klik hier)

Oktober 2015
Die Algemene Sinode se moderator, Nelis Janse van Rensburg, en assessor, Dirkie van der Spuy, gee in ‘n video-insetsel agtergrond oor die besluit rakende selfdegeslagverhoudinge. Die ernstige versoek is dat hierdie video in gemeentes se eredienste vertoon word en saam met die pastorale brief aan lidmate beskikbaar gestel word om die besluit verder toe te lig.

Die pastorale brief is by http://www.bybelmedia.org.za/wp-content/uploads/2015/10/Algemene-Sinode-Pastorale-brief.pdf

<