Met die aftrede van ons huidige skriba in Februarie 2020 stel die kerkraad van Brackenfell-Wes Gemeente hierdie vakature bekend.

WAT WORD VERWAG VAN DIE SUKSESVOLLE KANDIDAAT?

 • Administrasie en bestuur van die kerkkantoor
 • Daaglikse boekhouding en maandelikse rekeningkundige werksaamhede
 • Administratiewe steun aan die gemeente se bedieningspanne
 • Bestuur en instandhouding van die kommunikasiestelsels na die gemeente

PROFIEL VAN DIE IDEALE KANDIDAAT

 • Jy moet lief wees vir die Here en vir sy kerk
 • Jy moet met mense kan werk en goeie menseverhoudinge handhaaf
 • Jy moet kan inisiatief neem
 • Jy vorm deel van die gemeente se voltydse bedieningspan, en moet dus goed in ‘n span kan saamwerk
 • Jy moet bereid wees om in te skakel by ons gemeente
 • Die volgende sagteware word in die kantoor gebruik:
  • Office
  • Sage Pastel
  • Winkerk
  • Sosiale Media (Facebook, Instagram en Whatsapp) en Mailchimp

Enige vorige ondervinding hiermee sal tot jou voordeel wees.

 • Neem in ag dat die kerkraad besluit het die aftree-ouderdom van ons administratiewe personeel is 65 jaar
 • Die kerkraad sal die finale pligstaat met die suksesvolle kandidaat onderhandel

HOE OM AANSOEK TE DOEN

Die sluitingsdatum vir aansoeke is 15 Januarie 2020. Bondige CV’s kan gestuur word na kerkkantoor@brackenfellwes.org.za of anna@brackenfellwes.org.za. Onderhoude sal in die laaste week van Januarie 2020 gevoer word. Dit is ons verwagting dat die suksesvolle kandidaat so spoedig moontlik daarna sal diens aanvaar.

VIR MEER INLIGTING KONTAK:

Christo Fourie (leierouderling) – 082 494 4613, christofouri@gmail.com

Guillaume Smit (predikant) – 083 306 1561, ghsmit@brackenfellwes.org.za