Die NG Gemeente Cradock-Noord het ‘n vakature vir ‘n voltydse leraar. Aansoeke sluit 15 Januarie 2019.

Kry die advertensie in pdf-formaat – hier.