Aansoeke word ingewag vir die pos van Hoof van Goodwoodpark Bewaarskool. Dit is ‘n voldag pos van ‘n Christelike gebaseerde bewaarskool. Die aanvangsdatum is 1 Januarie 2019. Die salaris sal per navraag verskaf word. Kontak vir André by 084 474 3989 vir verdere navrae.

Die sluitingsdatum vir aansoeke is 15 Oktober 2018 om 12:00, en aansoeke kan ingedien word by die kantoor van die NG Kerk Goodwoodpark (weeksdae 08:00 – 13:00) of ngkerkgoodwoodpark@gmail.com. Die Bestuur behou hom die reg voor om geen aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

Die volgende eienskappe en vaardighede is belangrik vir enige persoon wat aansoek doen:

  • Die geskikte kandidaat moet ‘n natuurlike liefde en aanvoeling vir kinders hê en daarvan hou om met kinders te werk.
  • Die persoon moet vaardig in Afrikaans en Engels wees.
  • Die persoon moet ondervinding van personeelbestuur hê en/of die vermoë hê om met personeel te kan werk en dissiplinêr te kan optree en konflikte te kan hanteer.
  • Die persoon moet die vermoë hê om met ouers te kan kommunikeer en probleemsituasies te kan oplos.
  • Administratiewe vaardighede is ‘n vereiste.
  • Ondervinding van fondsinsameling en finansiële bestuur sal ‘n pluspunt wees.