Welkom by ons Alpha-huwelikskursus! Hierdie kursus is so gestruktureer dat julle as paartjies tyd het om saam te dink oor die materiaal, saam te gesels en mekaar se insette kan hoor. Die kursus is van so ‘n aard dat dit nie voel soos ‘n aanbieding of klas nie, maar meer gesien word as ‘n “date-night” tussen jou en jou aanstaande, of jou en jou huweliksmaat. Kom geniet ‘n lekker ete saam met goeie materiaal wat geskryf is om julle uit te daag om mekaar in diepte te ken en te verstaan.

“As ons ooit rêrig alles van mekaar kan verstaan …”

Die kursus strek oor ‘n tydperk van vyf weke en vind plaas op Donderdagaande van 19:00-21:00 te Sonstraal Kerksentrum en ruimte word geskep vir dié met kinders. Jy en jou aanstaande of huweliksmaat sit alleen om ‘n tafel met ‘n bord kos en ‘n lekker glas wyn of sap en kuier en gesels saam. Die kinders word geakkommodeer met ‘n fliek en speletjies in ‘n ander lokaal.

Die kursus is so geskryf dat dit ruimte maak vir paartjies wat op pad is na hulle lewe saam, maar ook vir paartjies wat weer bietjie saam wil dink oor hulle pad vorentoe. Dus is die kursus vir getroudes en ongetroudes wat wil besin oor hulle verhoudingspad met hulle maat vorentoe.

Die kursus kos R300 per paartjie vir die vyf weke, en sluit in die kursusmateriaal, kos en natuurlik die ongelooflike ervaring van ‘date night’.

Bespreek voor 13 Julie by Belinda Beukes by die kerkkantoor, 021 976 1236 of per e-pos by kommunikasie@sonstraal.org.za

Kom spandeer die vyf weke saam met ons en verdiep jou verhouding!