Stellenbosch Kersmark vind plaas by Stellenbosch-Sentraal Gemeente vanaf 21 November tot en met 1 Desember 2018 – hoek van Martinsonstraat en Unielaan.