Stellenbosch-Welgelegen nooi almal hartlik uit na hulle jaarlikse Bybelnagte.

Tema: Oomblikke van waarheid – waarheen is die NG Kerk in Suid-Afrika op pad?

Datum: 25 Oktober 2018
Tyd: 18:00

RSVP teen Maandag 22 Oktober 2018