Die NG Gemeente Victoria-Wes soek ‘n aflos vir 1-31 Desember 2018.

Gelegitimeerde predikante van die NG Kerk of finalejaarstudente kan aansoek doen deur ‘n kort CV van nie meer as drie bladsye nie, te stuur na ngkerkvicwes@gmail.com (cc ook na manusduminy@gmail.com).

Vergoeding is R 18,000 vir genoemde tydperk, asook reiskoste volgens die sinodale skaal vanaf die persoon se tuisbasis en terug, asook per km soos vir pastorale werk in die gemeente.

Manus Duminy