REAKSIE OP PRAAG SE POGING TOT APRILGEK-GRAPAlg sin logo

3 April 2016

Die kantoor van die Algemene Sinode het kennis geneem van die Praag webtuiste se 1 April gekskeerdery met die NG Kerk. Ons weet dat Suid-Afrikaners ’n uitsonderlike vermoë het om deur humor te reageer op moeilike sake, maar die verwarring wat die artikel geskep het, vereis dat ons net enkele sake wil duidelik maak.

Ons wil dit baie duidelik maak dat daar geen kommissie in die NG Kerk is wat besig is om oor die moontlikheid van poligame huwelike te werk nie, en daar was nog nooit enige sprake van so ’n kommissie nie. Die wyse waarop die artikel poog om ’n individu onder verdenking te bring en ’n verleentheid te skep vir ’n predikant en gemeente van die NG Kerk veroorsaak dat die goeie gees van Suid Afrikaanse humor ontaard in iets wat ongemaklik is.

Die NG Kerk het dit nog altyd duidelik gemaak dat huwelike nie slegs monogaam moet wees nie, maar ook gekenmerk moet word deur liefde en trou. Die NG Kerk was verder nog altyd duidelik dat enige oorweging van selfdegeslagverhoudings afhanklik is van dieselfde etiese standaarde as wat geld in ’n huwelik tussen een man en een vrou. Alhoewel ons in die NG Kerk diep bewus is van die komplekse aard van vrae oor seksualiteit, was daar by ons nog altyd konsensus dat seksuele verhoudings monogame verhoudings behoort te wees.

Die idee dat enige besluite oor selfdegeslagverhoudings by implikasie outomaties iets kan verander aan die kerk se standpunt oor poligamie is totaal in stryd met hoe die kerk sake oor die huwelik en seksualiteit bespreek het oor die afgelope jare.

Groete.

Dr Gustav Claassen
Algemene Sekretaris / General Secretary
Nederduitse Gereformeerde Kerk / Dutch Reformed Church
Posbus 13528 / PO Box 13528 Hatfield, 0028 South Africa
+27 (12) 342 0092
gustavc@ngkerk.org.za / info@ngkerk.org.za