NG Kerk-familie

Die NG Kerk se Algemene Sinode word saamgestel deur die tien sinodes van die verskillende streke in Suid-Afrika, sowel as die Sinode van die NG Kerk in Namibië.

 

Die NG Kerk-familie bestaan uit die volgende:

Groter NG Kerk-familie