NG Kerk in SA

ADMINISTRATIEWE KOÖRDINEERDER

(Stellenbosch)

Die NG Kerk in Suid-Afrika (Sinode van Wes-Kaapland) beskik tans oor hierdie vakature by Jeug- en Familiebediening as deel van die Diensgroep: Gemeentebegeleiding by Communitas.

Die aangewese kandidaat sal verantwoordelik wees vir sekretariële ondersteuning, administratiewe pligte asook webwerwe en sosiale media koördinering. Dit sluit in:

  • Algemene ondersteuning aan predikant(e) binne diensgroep in die uitvoering van diverse daaglikse verpligtinge
  • Die reël van verskeie vergaderings, werkswinkels sowel as betrokkenheid by #Imagine administrasie
  • Dagboek- sowel as algemene kantoorbestuur
  • Kommunikasie met gemeentes/leraars/fasiliteerders
  • Webwerf-instandhouding en sosiale media koördinering
  • Algemene navrae

Omvattende ervaring in sekretariële werk, ’n natuurlike administratiewe aanleg, uitstekende organisasievermoë, goeie taal- en kommunikasievaardighede, ’n goeie tikvermoë en die vermoë om selfstandig te werk, is voorvereistes vir die pos. Aansoekers moet voorts rekenaarbedrewe wees ten opsigte van woordverwerkingsprogramme en sigblaaie. ’n Basiese rekenkundige vaardigheid en natuurlike IT-aanvoeling sal die aansoek versterk. Bewese ervaring van sosiale media dien as verdere aanbeveling.

Vergoeding is onderhandelbaar in ooreenstemming met kwalifikasies en verantwoordelikhede.

Rig ’n volledige CV voor 5 Junie 2018 aan:

Die Bestuurder: Menslike Hulpbronne (NG Kerk in SA)

Privaat sak X8

Bellville

7535

óf

E-pos: ngkadmin@kaapkerk.co.za

Kry die vakature hier in pdf-formaat.