Sluitingsdatum: 18 Januarie 2019.

Die kerkraad van die NG Gemeente Melmoth wag in afhanklikheid aansoeke in vir die onderstaande pos.

Gemeenteprofiel:
Melmoth-gemeente is ’n klein plattelandse gemeente in Zululand in KwaZulu-Natal. Die gemeente skep hierdie pos in samewerking met die VGKSA se Zisize-Versorgingsentrum vir Gestremdes en die Dingaanstat Trust.

Leraarprofiel:
Proponente of predikante wat alreeds ’n ander aanvullende inkomste het of kan genereer of ’n emeritus wat sy inkomste wil aanvul. Om Zulu te kan praat sal ’n aanwins wees.

Pligte:
• NG Kerk Melmoth: Soos omskrywe in Artikel 9 van die Kerkorde.
• Zisize Versorgingsentrum: Direkteur, met spesifieke klem op visionêre, strategiese, organisatoriese, adminstratiewe, finansiële, openbare betrekkinge en fondsinsamelingsbestuur.
• Dingaanstat Trust: Operasionele Beampte met spesifieke fokus op die gronde en die finansies.
• VGKSA Dingaanstat: Mentorskap en ondersteuning.

Vergoeding en voordele:
• Totale pakket van R27 000 per maand.
• Pastorie met munisipale dienste.

Aansoek:
Belangstellendes kan hulle CV e-pos na Nico Harris (nico.w.harris@gmail.com) of ds Gerhard Botha (gerhard@mchome.co.za)

Sluitingsdatum: 18 Januarie 2019.
Diensaanvaarding: Onderhandelbaar, indien moontlik 1 Maart 2019.

Navrae:
• Nico Harris (Voorsitter van die Kerkraad): 082 773 4545.
• Ds Gerhard Botha (Sameroeper van die Gesamentlike Taakspan): 082 923 7407.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie