Wouter Olivier van NG La Rochelle skryf soos volg:   

Ons land Suid Afrika en sy mense is stukkend.

La Rochelle gemeente het op versoek van die Algemene Sinode, asook die Sinode van Wes-Kaapland, op Sondag 15 September beide eredienste ingerig om in gebed voor God te kan verenig.

Spesiale momente is in die eredienste ingebou om saam te bid teen geweld, misdaad teen vroue en kinders, asook die gevalle van xenofobiese geweld wat dreig om hand uit te ruk. Deel van die gebedsfokus was ook gerig op misdaad en geweld in die algemeen na die bekendmaking van die misdaadsyfers van 2018/2019.

Saam met Habakuk het die gemeente getreur oor die gebrokenheid van ons land.

Habakuk 1:2-4 Hoe lank moet ek om hulp roep voordat U hoor, Here, moet ek by U bly kla oor geweld voordat U red? Waarom laat u my die onreg sien wat gedoen word, waarom kyk U toe as daar soveel ellende is? Oral rondom my is daar onderdrukking en geweld, en word daar getwis en gebaklei. Die wet het nie meer krag nie, en daar geskied nie meer reg nie. Slegte mense het die oorhand oor die goeies, en so word die reg verkrag.

‘n Swart lap en koerantberigte wat iets kommunikeer van die realiteit van die ellende van ons land, was simbolies van die hartseer en trane. ‘n Wit kers is aangesteek terwyl ‘n gedeelte uit Joh 1:1-5 gelees is. Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Die gemeente het gebid dat vreugde, blydskap, hoop, geloof, familie, vrede,  ens – woorde wat ook op die swart lap aangebring is – in ons lewens sal realiseer, veral vir diegene wat direk geraak is deur misdaad en geweld. Ons het afgesluit met die bede dat gelowiges die boodskap van versoening wat aan ons toevertrou is, sal gaan leef in ‘n wêreld waar geweld en misdaad oënskynlik die oorhand het.