St Stephen’s gemeente skryf soos volg oor tannie Helen:

Alles is uniek aan tannie Helen.  Helen Josephine Duarte, gebore 28-06-1927, beter bekend as Suster Duarte of tannie Helen is hierdie jaar 92. En nie sommer enige 92 nie.

Van kindsbeen af moes sy haar ouers help om haar jonger broers en susters groot te maak. Van harde werk kan niemand haar iets vertel nie. Van opoffering moet jy nog leer wat sy reeds vergeet het. Haar hande het nog nooit vir iets verkeerd gestaan nie.

Haar lewe is ‘n getroue getuie van haar toewyding. Toegewyd aan haar God en aan haar gemeente, St Stephen’s NG Kerk. In hierdie gemeente is sy gedoop, gekatkiseer en het sy belydenis van geloof afgelê. Is sy steeds lidmaat.  Vir 92 jaar, vandat sy die dag gedoop is (haar moeder het haar oogedra) tot vandag, klim Helen Josephine Duarte getrou die 17 trappe op na die kerkgebou om die Here en haar gemeente te dien.

Tannie Helen is ‘n moeder vir almal. Vir haar gemeente, haar familie en haar kleinkinders. Sy het 6 kinders, 19 kleinkinders, 29 agterkleinkinders en 1 agter agter kleinkind.

Wie kan haar dit nadoen? Sy doen dit in vaste vertroue op die Here. Dat Hy haar elke dag die nuwe lig sal laat sien. En dan sê sy as sy aan die bo-punt kom: “Ek het dit weer ‘n keer gemaak.” En as ek vra “Hoe gaan dit met my tannie?” is haar antwoord. “Ek is hier. Dan gaan dit goed”.

Tannie Helen Duarte is vir ons ‘n voorbeeld van ‘n vrou wat die wedloop met volharding hardloop. Toegewyd. Standvastig. Gelowig.

Ons is lief vir jou tannie Helen.

St Stephen’s NG Gemeente