Op Sondag 29 September 1969 om 5 minute na tien was die Noord Bolandse dorpe Ceres , Tulbagh en Wolseley deur n hewige aardbewing getref. Nie net was daar lewensverlies ondervind nie maar die gemeenskappe was omvergewerp deur onsekerheid van verdere skokke en ook die grootskaalse skade aan geboue en en woonhuise.

Met die doel om ons dankbaarheid teenoor ons Hemelse Vader te bewys maar ook n bydra te maak met versoening word n gesamentlike Dank-en Versoeningsdiens in die NG Moedergemeente, Ceres op Sondag middag 3 nm gehou. Dit vind in aansluiting plaas met ander herdenkingsgeleenthede wat  in die  3 dorpe gedurende die naweek gehou word.  By die geleentheid die sondagmiddag tree twee oud-inwoners van  Ceres  nl. Michael Lindt en Prof Daniel Louw op.

Soos die gebruik die afgelope aantal jare gaan soveel as moontlik kerkklokke in die onderskeie dorpe  net na 10 die aand gelui word.