11 Maart 2019

Liewe Vriende,

Ons het hierdie jaar anders begin as vorige jare. Na baie jare is ek nie meer die enigste leraar in ons ring nie. Die Here het, deur Sy Groot Genade, drie nuwe dominee`s na ons ring gestuur.  Skielik is daar weer nuwe lewe en hoop in ons ring. En gee dit ook aan onsself opnuut  moed en krag vir die laaste paar jaar van ons bediening in Transkei.

Met Ds. Dan Base gaan dit goed op Mt Ayliff. Hy is verlede jaar op Mt Ayliff bevestig, nadat daardie gemeente vir 15 jaar lank vakant was. Lusikisiki/Bambisana was 12 jaar lank vakant, toe Ds. Zukile Bloro die beroep daarheen aanvaar het, en einde verlede jaar daar bevestig is. Die 30ste Maart bevestig ons proponent Thembinkosi Mene op Rietvlei, nadat daardie gemeente nou reeds 8 jaar lank vakant  is.

Vir myself, en Delesté, was dit `n verrykende ervaring om vir soveel jare as konsulentspaar in hierdie gemeentes te kon werk. En so ook op die voetspore van die ou sendelinge te kon loop, en die vrug op hul arbeid te kon beleef het. Ons het baie geleer by die swartgelowiges, gemeentes en kerkrade.  Baie mooi en wonderlike dinge ervaar. Maar ons is ook saam met die gemeentes deur moeilike en donker tye – tye waar die gemeentes swaar getrek het sonder leraars, en moedeloos geraak het. Dikwels het ons aan hulle gesê om aan te hou glo en bid, terwyl ons in ons eie harte geweet het dat die situasie menslik gesproke maar donker gelyk het. Daar is altyd maar baie min dominee`s wat op die afgeleë platteland wil kom werk en woon. Binne die VGK in SA is meer as 50% van die gemeentes vakant. In die Transkei is meer as 70% van die gemeentes vakant. Elke jaar maak daar maar net `n paar leraars klaar op Stellenbosch, en dan is dit nog finansieël so moeilik vir `n arm gemeente om `n dominee te beroep.

Genadiglik het die Here die geloof van hierdie gemeentes raakgesien, en hul gebede verhoor. En sommer binne `n paar maande 3 leraars na ons ring gestuur. Die tyd van wonderwerke is waarlik nog nie verby nie.  Maar die uitbring van hierdie beroepe dui egter ook op gemeentes wat meer selfstandig en geestelik volwasse geword het. Ons kom `n lang pad,  maar deur die jare was daar vrug op die arbeid,  en ook op die stewige fondasies gelê deur die eerste sendelinge.  Ons lidmate en gemeentes het gegroei, self verantwoordelikheid en leiding begin neem, tot die punt waar hul beroep het sonder om ander mense in die oë te kyk.

Pastorie

Why Duvenhage saam met Zukile Bloro en sy gesin

Kerkgebou

Twee weke gelede besoek ek,  en Ds.Why Duvenage van Stellenberg,  Lusikisiki en Bambisana. Why wou graag die nuwe leraar ontmoet en hom bekendstel aan die projekte waarby Stellenberg betrokke is in daardie omgewing. Stellenberg ondersteun al die afgelope 20 jaar die werk by Kokstad, Lusikisiki en Bambisana. Stellenberg, en `n Amerikaanse gemeente uit Montana, was veral oor die laaste 12 jaar nou betrokke by die opbou en herstel van Bambisana sendingstasie. Bambisana word gebruik as `n basis vir uitreikspanne wat evangelisasiewerk in die omgewing doen. Projekte soos sopkombuise en kleuterskole het oor die jare ontstaan. Gelukkig gaan hierdie projekte voort, saam met die nuwe dominee.  Gedurende die Junie/Julie vakansie vewag ons `n uitreikspan van Stellenberg. Net daarna kom `n span Amerikaners die pastorie op Bambisana se dak herstel. Hulle het ook verlede jaar die dak van die pastorie op Lusikisiki herstel.  Die betrokkenheid van Stellenberg en die Amerikaners het baie gedoen om die gemeentes van Lusikisiki/Bambisana te dra en te versterk in die jare sonder leraar. (Sien die foto`s van die pastorie en kerk op Bambisana. En die foto van Ds. Why en die Bloro`s voor die pastorie op Lusikisiki.)

Ten slotte laat loop ek julle so `n entjie op die voetspore van die ou sendelinge: Einde Maart 1959 arriveer Robbie Robinson, Freek Robinson se pa, met sy vrou en 3 klein kindertjies op Lusikisiki as sendingbouheer. Hy bou die pastorie en kerk op Bambisana sendingstasie, saam met Prof. Pieter en Joyce Kamfer. En het waarskynlik ook die pastorie op Lusikisiki gebou. In 1961 bou hy ook die pastorie en hospitaal op Sipetu sendingstasie, saam met Prof. Jasper en Annette Burden. Hy was ook nog betrokke by verskeie ander bouprojekte in Transkei, voordat hy na Pretoria vertrek  en homself as dokter bekwaam het. In die vroeë 1970`s werk hy op Isilimela sendinstasie as dokter. Daarna vertrek hy na Cradock waar hy vir baie jare praktiseer het.

Die Paastyd is `n baie belangrike tyd in ons kerk, en word trouens deur al die swartkerke in ons land met oorgawe gevier. 19 – 21 April vier ons Paasfees op Kokstad, en ook by Sipetu en Maluti, waar ek steeds konsulent is.

Baie dankie weereens vir u gebede, ondersteuning en vrienskap. Daarsonder sou ons nie kon voortgaan met ons werk in Transkei nie.

Mag 2019 vir u elkeen `n baie geseënde jaar wees.

Vriendelike groete.

Christo en Delesté Wooding.