Die Taakspan vir Nuwe Geloofsgemeenskapontwikkeling (NGGO) nooi belangstellendes na ‘n spesiale gratis werkswinkel oor die vreugdes en uitdagings van nuwe geloofsgemeenskapontwikkeling. Dit vind plaas op Vrydag 20 April vanaf 09:30-13:00 by NG Gemeente Durbanville-Bergsig. Kontak Sharon voor of op 18 April by snaude@sun.ac.za  – laai die inskrywingsvorm in Word hier af.