Foto onlangs by NG Nuwerus geneem – Karlien Becker

Nadat Diaconia twee weke gelede gemeentes gevra het om aan te dui as hulle wil uitreik na gemeenskappe in droogtegeteisterde gebiede, het 26 gemeentes alreeds aangemeld! Terselfdertyd is daar 23 gemeentes wat aangedui het dat hulle ’n uitreik sal verwelkom. Nuwerus is een van die gemeenskappe wat alreeds met liefde omhels is. “Ons omgewing sug van min of geen reën.  Die Hartbeesrivier het geen rivier of groenbosse en sug saam,” skryf ds Karlien Becker. Maar te midde hiervan skenk vriende van Ceres kos en bederfboksies vir vroue wat swaarkry. Die boksies bring soveel liefde, vreugde en kleur in die droogte.  Een van die vroue in Kliprand-omgewing skryf.  “Ek maak dit oop en ‘n warboel van emosies spoel oor my.  Ek lees die briefie.  Ek gaan vat my Bybel en lees Psalm 18.  Dit voel of ek vlerke kry en uitstyg bo die omstandighede waarin ons ons bevind.  Ek maak my oë en toe en sê:  Dankie Liewe Jesus.  Ek staar na al die gawes, veral die serpie, uit my nuwe vriendin se klerekas, ‘n geliefde drastuk, wat sy as deel van haar vir my as totale vreemdeling stuur.  Ek kry hoendervleis.  Nog nooit het iemand wat ek glad nie ken nie, my so bederf nie.”

Ons werk steeds hard aan die ideaal om aan 30 gemeenskappe elk R100 000 omgeegeld uit ons noodfonds te gee. Hiermee wil ons ’n beroep op elke gemeente doen om in Oktober vanjaar ’n spesiale kollekte vir die droogtehulpfonds te oorweeg. Verkry die bankbesonderhde by diaconia@kaapkerk.co.za. Individue kan ook ’n bydrae tot die fonds maak; elke rand bring ons nader aan die R3 miljoen! Kom ons laat omgee blom!

Nioma Venter
nioma@kaapkerk.co.za

September 2019