Die Internasionale Studentebediening is ʼn gesamentlike geloofsbediening van Stellenbosch Moederkerk/Kruiskerk en Helderberg Uitreik van Helderberg-gemeente. Jurie Goosen laat weet dat internasionale studente tydens die pandemie baie ondersteuning nodig het. “Omstandighede op Stellenbosch kampus met 4 200 internasionale studente het drasties verander en ons moes baie aanpassings maak. Diegene wat nie kon terugkeer na hul lande nie, is in ʼn situasie van isolasie en eensaamheid. Die internasionale erediens  is tydelik gekanselleer, maar sosiale media word benut om die gevoel van koinonia te behou. Bybelstudiegroepe en die erediens ontmoet aanlyn. Gedurende die week bly ons in kontak met mekaar deur “WhatsApp” boodskappe en so verhoog ons die omgee vir mekaar.” Lees Jurie se volledige skrywe hier.