Rohan van Niekerk van Vishoek-gemeente benadruk dat ons soms onsself moet herinner daaraan dat ons almal geroep is, nie net voltydse leraars, diensleraars en jeugwerkers nie.

“Wanneer ek oor my roeping nadink en reflekteer, vind ek baie aanklank by Jona… Ons almal ken die storie van Jona of het dit ten minste al iewers gehoor maar ons vergeet soms om as volwassenes weer in diep te gaan kyk na die Bybelstories wat ons as kinders so baie gehoor het dat ons dan die waarde van daardie verhale soms miskyk of vergeet.

Jona lê vir my na aan die hart omdat ek glo dat daar in ‘n metaforiese sin ‘n Jona in elkeen van ons is, was en/of gaan wees. Wat ek daarmee bedoel, is eenvoudig dat ons almal op een of ander stadium in ons lewens eerder vlug.

Die Here het vir Jona opdrag gegee om Nineve toe te gaan, maar Jona het nie eers daaraan gedink om met God daaroor te praat nie. Hy het dood eenvoudig net sy goed gevat en gekies om in die rigting van Tarsis te beweeg.

Die Here het ‘n sterk wind laat waai oor die see en ‘n storm het uitgebreek en soos julle die res van die verhaal ken, is daar toe gesprekke onder die manne en hulle besef toe wie Jona is nadat hy erken wie hy is (‘n Hebreër). Hy is toe oorboord gegooi, deur ‘n vis ingesluk, later uitgespoeg, Nineve toe en jy kan lekker gaan verder lees oor die res van die verhaal met al die “vreemde” dinge wat daar gebeur soos byvoorbeeld die komkommerplant en die wurm wat ook daar feature.

Ek wil vra dat jy by Jona 1 vers 14 moet stilstaan: “Toe het hulle die Here aangeroep. Hulle het gesê: “Ag, Here, laat ons asseblief nie vergaan as gevolg van hierdie man se lewe nie. Moet dit tog nie teen ons hou as ons onskuldige bloed vergiet nie. U is immers die Here; U doen wat U wil.”” (Afrikaans 2020 vertaling).

Die groot klem plaas ons hier op die woorde: “U is immers die Here; U doen wat U wil.” Hou vir ‘n oomblik vas aan hierdie deel (“put a pin in it”) terwyl jy oor die volgende nadink:

Dis altyd lekker om vir volwassenes te vra om die volgende oefening te doen… Ek, as jeugwerker, wil jou vra oom jou te verbeel dat ‘n kind (enige ouderdom) vir jou vra “wat beteken ‘roeping’?” en dat jy dan aan daardie kind dit moet verduidelik. Die rede waarom hierdie oefening lekker is, is omdat dit jou dwing om weer op te let hoe jou woordeskat rondom die konsep van ‘n “roeping” lyk. As jy iets aan ‘n kind moet verduidelik, kom jy skielik agter waar jy sekerheid het, maar ook waar jy dalk gedink het jy sekerheid het maar nie die woordeskat het nie en dan help dit jou om vir jouself ‘n woordeskat te formuleer/vind.

Dit was die eerste vraag. Tweede vraag: “kan ‘n mens se roeping verander?”

Die eenvoudigste manier wat ek dink mens jou roeping van God te kan probeer verstaan/verduidelik is om dit te probeer verstaan in die lig van jou verhouding met bv. jou ouers (jy staan immers tog in verhouding met God).

As ek ‘n kind is en ek speel in my kamer of ek speel buite en my pa roep my vanuit die sitkamer om ‘n spesifieke opdrag uit te voer, dan “roep” hy my. Hy het ‘n spesifieke opdrag/taak vir my.

My eerste belangrike opmerking hier is dat ek eerstens my pa se stem moet kan herken. Wanneer God jou roep, moet jy weet hoe die Here se stem klink – jy moet ingestel wees daarop!

Die tweede belangrike opmerking hier is dat jy moet weet dat dit waarvoor jy geroep word, nie noodwendig buite jou vermoë is nie, want of die Here roep jou JUIS vir ‘n spesifieke opdrag/taak omdat Hy jou op ‘n spesiale, unieke manier gevorm het om die taak te kan verrig, of jy word geroep omdat Hy wil hê jy moet leer om daardie taak/opdrag te kan verrig.

Ek wou van kleintyds af in sagtewareontwikkeling ingegaan het en voel vandag nog dat ek dalk suksesvol daarin sou kon wees, want die Here het my op ‘n manier aanmekaar gesit om dit te kan doen… Maar die woorde in Jona 1:14 herinner ons dat wanneer jy die Here se stem leer ken en jy hoor jy word geroep om iets te doen (in my geval is ek oortuig dat dit voltydse bediening is), dan moet jy jou goed vat en Nineve toe gaan.

Die ander mense op die skip was nodig om vir Jona op koers te kry om te doen wat die Here hom geroep het om te doen… Hulle het met God gepraat en hulle het Jona oorboord gegooi wat gelei het daartoe dat Jona sy roeping uitleef. Mag ons ook soms na die wêreld luister om ons roeping te herontdek in hierdie wêreld, in diens van God. Mag ons as kerk, maar ook aan individue, ons roeping herontdek en/of herbevestig.”