Suid-Afrika is nie op ‘n goeie plek nie. Ons is `n land waar verdeeldheid, bitterheid en konflik groei. Navorsing oor sosiale kohesie (die gewilligheid van verskillende mense om saam te werk tot die voordeel van almal) het bevind dat konflik en gebrekkige kohesie veroorsaak dat mense verarm en dat gebrokenheid in samelewings versnel.

As kerk het ons ‘n roeping om dit aan te spreek. As ons niks doen nie gaan dit ons toekoms negatief beïnvloed.

‘n Laaste kardinale perspektief is nodig. Ons kan nie self die Messias wees en die wêreld red nie. Ons word ook nie daartoe geroep nie. Ons word geroep om getrou en gehoorsaam te wees en gewoon een dag op ‘n slag ons roeping uit te leef. Die bekende woorde van Moeder Theresa bly my by: God has not called me to be successful. He has called me to be faithful.

Daarom moet ons fyner luister en meer tyd in luisterende-gebed deurbring. Wat sou die twee vissies en vyf broodjies wees wat Christus vandag van ons vra? Ons is oortuig dat Christus ons wil saamneem op ’n nuwe opwindende reis. Daar gaan uitdagings wees, maar ook heerlike verrassings. Daar gaan moedelose dae wees, maar altyd ook nuwe hoopvolle oomblikke.

Geskryf deur Braam Hanekom.

#publiekegetuienis