Ontwikkel

Ontwikkel

God se lewende en dinamiese Woord bring ons deur die Gees in ‘n lewende verhouding met God.

Leer ken die geheel van die gemeenskap waarbinne God ons geplaas het.

Beweeg oor grense heen en ontmoet God in die vreemde en in die vreemdeling.

Leer om die mylpale op God se reis met jou raak te sien, te waardeer en sigbaar te vier.

LUISTER SAAM

Raak stil

Wees bewus van God se stem.

Word stil in jou gejaagde lewe en raak bewus dat God teenwoordig is

Lees

Lees die Woord luisterend.

Beweeg van na ‘n formatiewe lees van die Bybel.

Onderskei

Onderskei God se wil vir ons

Soek helderheid oor wie God is en waarmee God besig is.

Heilige Gees

Luister en word gelei deur die Gees

FOKUS SAAM

My doel

Wie is ek in God se koninkryk?

Kyk eerlik en met ’n oop gemoed na jouself sonder die stemme van ander.
_

Gemeenskap

Luister na wat in die gemeenskap aangaan

Hoor verskillende stemme en versamel inligting oor die gemeenskap.

Ritmes

Vind die fokus van jou roeping

God het jou met jou gawes, vermoëns en passies hier geplaas.
_

Eenvoud

Raak bewus van die eenvoud van jou roeping

Fokus op ‘n eenvoudige en helder roepingsverklaring..
_

WAAG SAAM

Betree

Beplan die eerste treë

Beweeg oor grense heen om mense te ontmoet waar en soos hulle is

Bou

Vestig vennootskappe

Bou verhoudinge en luister na wat vir die gemeenskap belangrik is

Durf

Eksperimenteer

Leer om risiko’s te neem, te innoveer en uit foute te leer.

Koninkryk

Leef in die wêreld

Vind jou plek in God se koninkryk en wees diensbaar.

VIER SAAM

Sigbaar

Ontdek jou uniekheid en sterkpunte

Op ons reis met God, met mekaar en met ons gemeenskap

Godstories

God Drie-enig lewe en is teenwoordig

Ons persoonlike verhale is kragtige bewyse van God in ons lewe

Ondersoek

Raak bewus van God se teenwoordigheid

Leef met ‘n daaglikse bewussyn dat God teenwoordig is.

Gewoontes

Laat jou aksies jou geloof weerspieël

Vestig gewoontes wat jou help om God op ons reis raak te sien

Kom ons bly in kontak

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.