Wes-Kaap

In die Wes-Kaapland is ‘n oornaghuis wat bekostigbare oornaggeriewe vir siekes en familie bied.

Kerkhuis Hanna Hopkins
Trillstraat 49, Observatory.
Kontak Darius Vercuil by 021 448 7301 of obskerkhuis@gmail.com

Brosjure:hier.

HannaHopkins

Suid-Kaap

Ou Pastorie Gastehuis
NG Moedergemeente George se Ou Pastorie Gastehuis is beskikbaar vir pasiënte en hul familie wat in George of omgewing moet tuisgaan.

Kontak Isabel by 044 873 2295

Webblad: www.oupastorie.co.za

GeorgeOuPastorie