Die NG Kerk Parke-gemeente (Kraaifontein) se kontemporêre musiekbediening vir eredienste (orkes) wag aansoeke in vir die pos van musiekleier. Ons wil deur hedendaagse musiek en sang die gevestigde ervaring van lofprysing en
aanbidding in ons gemeente verdiep. Begeleiding kan met ‘n verskeidenheid musiekinstrumente aangebied word.

Die geskikte kandidaat:
· Beskik oor ‘n roeping om die Here op hierdie wyse te dien.
· Is passievol en entoesiasties oor musiek in die erediens, maar met spesifieke fokus op die begeleiding van die gemeente.
· Beskik oor voldoende musikale vaardighede, ervaring en teoretiese kennis.
· Beskik oor ‘n uitgebreide repertoire van geestelike kerkmusiek (oud en nuut).
· Beskik oor die vermoë om, in samewerking met die liturg, toepaslike liedere te selekteer vir die verskeidenheid eredienste.
· Beskik oor die vermoë om:
o leiding te neem met die begeleiersgroep
o orkeslede af te rig en verder te slyp
o aan sangers leiding te gee
o die huidige orkes uit te brei deur gemeentelede te betrek.
· Moet weekliks saam met die begeleiers en sangers oefen en leiding neem daarmee.
· Beskik oor toepaslike kwalifikasie en/of ervaring.
· Beskik oor goeie menseverhoudings.

Kandidate moet beskikbaar wees vir ‘n onderhoud en oudisie.

Vergoeding onderhandelbaar na gelang van die strukturering van die pos.

Aansoeke (wat ‘n volledige CV insluit) kan gerig word aan kantoor@parke.co.za

Sluitingsdatum 11 November 2019

Rig navrae aan ds. Charl Stander 084 234 1155