Administrasie

De Langestraat 5 / Pastoriestraat 11, Bellville | kaapkerkadmin.co.za

Saakgelastigde: Mnr. Stephan Pretorius Tel: 021 957 7104
Sel: 079 884 8550
stephan.pretorius@kaapkerk.co.za
 Hulpbronbeampte: Me. Elmien Theron Tel: 021 957 7104
ngkadmin@kaapkerk.co.za
Ontvangs en skakelbord: Me. Riana van Niekerk Tel: 021 957 7100
ontvangs@kaapkerk.co.za
Bestuurder: Kommunikasie: Me. Ronelda Visser Tel 021 957 7195
kommunikasie@kaapkerk.co.za
Kommunikasiebeampte: Me. Wilmi Wheeler Tel 021 957 7118
media@kaapkerk.co.za
Bestuurder Finansies: Me. Annerina Viljoen  Tel: 021 957 7108
aviljoen@kaapkerk.co.za
Finansiële Beampte & Huwelike: Me. Danelle Jordaan Tel: 021 957 7111
finadmin@kaapkerk.co.za
Rekenmeester Salarisse & Studielenings: Me. Ingrid van Eck Tel: 021 957 7107
ivaneck@kaapkerk.co.za
Administratiewe Beampte Medies: Me. Ria Koen Tel: 021 957 7106
medies@kaapkerk.co.za
Administratiewe Beampte Predikante Pensioenfonds: Me. Elodie van der Walt Tel: 021 957 7115
pensioen@kaapkerk.co.za
Faktotum: Mnr. Schalk van Schalkwyk Tel: 021 957 7164
faktotum@kaapkerk.co.za

Arbeidsbediening

De Langestraat 5 / Pastoriestraat 11, Bellville | arbeidsbediening.co.za

Bestuurder: Me. Carin Brink Tel: 021 957 7153 / Sel: 083 651 9515
cbrink@kaapkerk.co.za
Administratiewe assistent: Me. Lene November Tel: 021 957 7153
impak2@kaapkerk.co.za

Diaconia

De Langestraat 5 / Pastoriestraat 11, Bellville | www.diaconia.co.za

NG Kerk Predikant in Sinodale Diens: Ds. Nioma Venter Tel: 021 957 7110/ Sel: 076 553 1831
nioma@kaapkerk.co.za
VG Kerk Predikant in Sinodale Diens: Ds. Sean Esterhuizen Tel: 021 957 7175
sean@kaapkerk.co.za
Sekretaresse: Nicola Vermeulen Tel: 021 957 7109
diaconia@kaapkerk.co.za

Little Seeds

De Langestraat 5 / Pastoriestraat 11, Bellville | www.diaconia.co.za

Operasionele bestuurder: Vroeëkindontwikkeling: Me. Erika Hougaard Tel: 021 957 7189
erika@littleseeds.org.za
Programleier: SmartStart: Me. Isabella de Kock Tel: 021 957 7113
omgee@kaapkerk.co.za
Hoofopleier: SmartStart: Me. Nicola Vermeulen Tel: 021 957 7188
nicola@littleseeds.org.za
Bestuurder: Vroeëkindontwikkeling: Me. Zylia Volschenk Tel: 021 957 7200
zylia@littleseeds.org.za

Badisa

De Langestraat 5 / Pastoriestraat 11, Bellville | www.badisa.org.za

Hoof- Uitvoerende Beampte: Me. Christine Quickfall Tel: 021 957 7161
info@badisa.org.za
Sekretaresse – Hoof- Uitvoerende Beampte: Me. Nadia Alers Tel: 021 957 7161
info@badisa.org.za
Direkteur Maatskaplikediensprogram: Me. Ronel van Zyl Tel: 021 957 7133
rvanzyl@badisa.org.za
Sekretaresse – Direkteur Maatskaplikediensprogram: Me. Lettie Majiedt  Tel: 021 957 7133
mw@badisa.org.za
Direkteur Fondswerwing en Bemarking: Me. Annemarie Bezuidenhout  Tel: 021 957 7130
info@badisa.org.za

Bediening aan Anderstaliges en die Jode

Kontak: Me. Jeanie de Wet Tel: 021 422 4841
jomadewet@gmail.com

Gemeentebegeleiding

Noordwal-Wes 1, Stellenbosch | www.communitas.co.za

PSD: Ds. André Agenbag Tel: 082 828 6704
agenbag1@kaapkerk.co.za
Sekretaresse: Me. Mathilda du Pisanie Tel: 021 808 3265
mdup@kaapkerk.co.za

Gemeente-ontwikkeling en Kerklike Samewerking

Noordwal-Wes 1, Stellenbosch | www.communitas.co.za/taakspanne/gks

Nuwe Geloofsgemeenskapontwikkeling (NGGO): Vakant Tel: 021 808 3265
mdup@kaapkerk.co.za

Getuienisaksie

KGA Kommunikasie: kgakommunikasie@kaapkerk.co.za | De Langestraat 5 / Pastoriestraat 11, Bellville | www.getuienis.christians.co.za

Admin. beampte: Me. Louise Bruiners Tel: 021 957 7184
kga2@kaapkerk.co.za
Streekbestuurder Afrika Ekumene: Daniël de Wet Tel: 021 957 7179
missio@kaapkerk.co.za
Streekbestuurder Arbeid: Me. Carin Brink Tel: 021 952 1531
cbrink@kaapkerk.co.za
Streekbestuurder Getuienis in & deur Gemeentes: Ds. Stephen Pedro Tel: 021 957 7164
stephen@kaapkerk.co.za
Bestuurder Oos-Kaap: Vuyani Minya Sel: 074 651 0268
vminya2@gmail.com
Persoonlike Assistent: Me. Mickey Bouwer Tel: 021 957 7204
kga1@kaapkerk.co.za

Goeie Hoop Behuisingmaatskappy (GHBM)

De Langestraat 5 / Pastoriestraat 11, Bellville

Besturende Direkteur: Mnr. Marius Wethmar Tel: 021 957 7170
ghbm@kaapkerk.co.za
Pensioene/Finansies: Me. Alicia Pienaar Tel: 021 957 7171
admin.ghbm@kaapkerk.co.za

Jeug en Familie

Noordwal-Wes 1, Stellenbosch | www.communitas.co.za/taakspanne/jeug-familie

Predikant in Sinodale Diens: Ds. Anriëtte de Ridder Tel: 021 808 9050
anriette@kaapkerk.co.za
Admin. koördineerder: Me. Maryke Fourie Tel: 021 808 9050
jeug@kaapkerk.co.za

Kantoor van die Moderatuur

De Langestraat 5, Bellville | www.kaapkerk.co.za

Moderator: Ds. Nelis Janse van Rensburg : Moderator Tel: 021 957 7155
cjrens@telkomsa.net
Sekretaresse: Me. Lisa Human : Secretary Tel: 021 957 7155
skriba@kaapkerk.co.za
Skriba van die moderatuur: Ds. Marinus Theron : Scribe Sel: 082 325 2171
marinus@kaapkerk.co.za

Kerklike Opleiding

Noordwal-Wes 1, Stellenbosch | www.communitas.co.za

Predikant in Sinodale Diens: Dr. Frederick Marais Tel: 021 808 3265
jfm@kaapkerk.co.za
Sekretaresse: Me. Amanda van Niekerk Tel: 021 887 6819
toerusting@kaapkerk.co.za
Sekretaresse VBO: Me. Bridget Leibbrandt Tel: 021 808 3624
bleibbrandt@kaapkerk.co.za

Predikantebegeleiding

Noordwal-Wes 1, Stellenbosch | www.communitas.co.za

Predikant in Sinodale Diens: Ds. Theunis Botha Tel: 021 808 9098
pastor@kaapkerk.co.za
Sekretaresse: Me. Adrienne Bester Tel: 021 808 3382
bestera@kaapkerk.co.za

Sentrum vir Publieke Getuienis

De Langestraat 5, Bellville | http://getuienis.christians.co.za/sentrum-vir-publieke-getuienis/

Predikant in Sinodale Diens: Dr. Braam Hanekom Tel: 021 957 7202
braam@kaapkerk.co.za
Persoonlike Assistent/Admin Koördineerder: Me. Annelie Britz Tel: 021 957 7202
spg@kaapkerk.co.za

Teologiese Navorsing

Noordwal-Wes 1, Stellenbosch | http://www.communitas.co.za

Predikant in Sinodale Diens: Dr. Pieter van der Walt Tel: 021 808 9138
pietervdw@kaapkerk.co.za
Sekretaresse: Me. Amanda van Niekerk  Tel: 021 808 9138
toerusting@kaapkerk.co.za

Vrouebediening

Noordwal-Wes 1, Stellenbosch | www.vroueweskaap.co.za

Uitvoerende bestuurder: Ankia du Plooÿ Tel: 021 808 9060
ngkvroue@kaapkerk.co.za