Luané McLachlan vertel soos volg van die Post #imagine Strategie-werkswinkel wat deur senior tieners bygewoon is (sien heel onder meer foto’s):

Tydens die #imagine naweek van 6-8 April 2018 was daar verskeie aktiwiteite op die program. Een van die lekkerste en belangrikste elemente daarvan is die werkswinkels wat deur verskeie individue en organisasies aangebied word oor ‘n groot verskeidenheid onderwerpe. Een hiervan was die Post #imagine Strategie werkswinkel wat slegs deur senior tieners (Gr11 en Gr12) en volwassenes bygewoon kon word.

Die doel van hierdie werkswinkel was om tieners en leiers te begelei deur ‘n proses van ontdekking. Hulle moes ‘n kaart teken van hulle dorp en belangrike areas identifiseer (skole, kerke, polisie stasies, hospitale, klinieke, ens.). Daarna moes hulle enige ander belangrike areas identifiseer (bv plekke waar mense gereeld bymekaar kom), sowel as watter kulture, rasse, klasse, tale, en gelowe teenwoordig in hulle dorp is.

Nadat hulle hulle ʼn lekker uiteensetting van hulle dorp gekry het, was hulle taak om ʼn strategie uit te werk om die reeds bestaande verhoudings op te bou en te versterk, of om brûe te bou waar daar geen verhouding is nie, of selfs ʼn slegte verhouding. Hulle het my so verbaas met hulle oulike idees en die redenering daarvoor. Een groep het besluit om hulle geleentheid op ʼn laerskool se sportgronde te hou omdat die hoërskole nie ʼn goeie verhouding het nie, en omdat dit toeganklik is vir al die verskillende woonbuurte (dus hoef niemand uitgesluit te voel nie).

Baie dankie aan elke groep wat hierdie werkswinkel bygewoon het! Ons kan nie wag om te sien hoe groot julle impak op julle dorpe gaan wees nie!

Luané

luane.buys@gmail.com