Little Seeds het ‘n praktiese groepwerkboek vir swanger mammas wat saam wil dink oor die ontwikkeling van hulle ongebore en jong babas. Hierdie handleiding kan ‘n besondere nuttige hulpbron vir gemeentes wees en kan elektronies afgelaai word. Een voorstel is om swanger vroue uit verskillende gemeenskappe saam te bring om oor hierdie belangrike onderwerp te praat. Die eerste duisend dae in ‘n kind se lewe, bereken vanaf konsepsie, is ongelooflik belangrik. Die kerk kan meewerk om ‘n oneindig beter samelewing te skep deur die ondersteuning en voorbereiding van moeders op die versorging en ontwikkeling van hul jong en ongebore babas.
Klik hier vir die handleiding.