31 March 2017

PRESS RELEASE

The Centre for Public Witness (CPW) condemns the latest actions of president Jacob Zuma in the strongest possible terms.

The CPW asks for president Zuma’s immediate resignation.

The CPW prays that leadership will emerge that will really  take care of the interest of all the citizens of South Africa.

In the meantime we pray that God himself will intervene in a time where it seems as if our current leadership has lost it completely and is steering the country towards a dangerous cliff that could harm millions of people and especially the poor.

 

31 Maart 2017

PERSVERKLARING

Die Sentrum vir Publieke Getuienis (SPG) veroordeel die nuutste optrede van president Jacob Zuma ten sterkste.

Die SPG vra dat president Zuma onmiddellik bedank.

Die SPG bid dat leierskap na vore sal kom wat werklik die belange van alle landsburgers van Suid-Afrika op die hart dra.

Intussen bid ons dat God self sal intree in ‘n tyd waar dit lyk asof die huidige leierskap totaal die kluts kwyt geraak het en besig is om die land na ‘n gevaarlike afgrond te stuur wat miljoene mense, en veral die armes, sal benadeel.

 

Llewellyn MacMaster

Braam Hanekom

Centre for Public Witness / Sentrum Publieke Getuienis

 

2017-03-31OptogBraam2017-03-31OptogBraam22017-03-31OptogBraam3