Die Algemene Sinode moedig gemeentes en predikante aan om gesprekke voort te sit oor teologiese opleiding. Die Raamwerk vir Missionale Bedieningsontwikkeling verskaf goeie agtergrond vir hierdie gesprek.  Vind dit hier.