“Geen ander evangelie”: 500 jaar van Hervorming

Dr Chris van Wyk skryf:

Ek het die internasionale konferensie “Geen Ander Evangelie” ter viering van die 500ste herdenking van die VanWykChris2Protestantse Hervorming in Indianapolis Indiana bygewoon vroeg in April 2017.  Ses van die bydraes het gefokus op die evangelie van genade uit die geïnspireerde brief van Paulus aan die Galasiërs. Nog drie van die bydraes het gefokus op God se werk in die lewens van Luther, Johannes Calvyn en ander leiers in die breër Gereformeerde tradisie. Die res van die konferensie het in werkswinkels gefokus op in-diepte gesprekke oor ander hervorming kwessies soos waarom die Hervormers nie verenig het in een kerk nie en waar hulle missionale nalatenskap vandag voortgaan.

Ek lig twee van die bydraes uit:

–  Kevin deYoung se bydrae: “Reexamining Perspicuity: If the Bible Is So Clear, Why Are There So Many Different Interpretations?” het my besonder baie getref.  Lees my opsomming hier: http://wp.me/pZl58-2gK.  Daar is ook ’n skakel na die volle bydrae.

–  Thabiti Anyabwile se bydrae oor Galasiërs 5 het die volgende titel gehad: Gospel Freedom, Gospel Fruit.  Hy het op ’n baie praktiese wyse uitgespel hoe die Christelike vryheid werk.  Ek gee ‘n kort opsomming daarvan.  Daar is ook ’n skakel na die volle bydrae.

Chris van Wyk
(Predikant: NG Gemeente Somerstrand, Port Elizabeth)

Die bydraes kan almal by hierdie skakel bereik word.

(Met dank oorgeneem uit Grens.Pos, die Sinode van Oos-Kaapland se e-nuusbrief van 21 April 2017.)Reformasie500-logo