Die konferensie Crying for Life: Reformation today wat van 11 – 13 Oktober 2017 by Fakulteit Teologie aangebied word, se sluitingsdatum vir registrasie word verleng tot Maandag 25 September 2017.

Daar was heelwat veranderinge op die program;  kry die finale weergawe hier.

Die finale program sal ook aan alle geregistreerde persone versprei word.

Kry die registrasievorm – klik hier. (Let op die verlengde sluitingsdatum van 25 September 2017).

Navrae: Helette van der Westhuizen by 021 808 9560 gedurende kantoorure.