Hierdie responsoriese liturgie, saamgestel deur die Taakspan Gendergeregtigheid, vier vroue se rolle as moederfigure in ons lewens. Die liturgie en gebede spreek tot die vreugdes, uitdagings en gebedsbehoeftes van vroue in elke stadium van moederskap, insluitende die vroue wat na moederskap smag en die pad van onvrugbaarheid stap.

Dit herinner ons aan die belangrikheid om moedersdag hierdie jaar met ‘n nuwe bewustheid en begrip te herdenk. As gelowiges word ons aangemoedig om Moedersdag hierdie jaar op ‘n beduidende en inklusiewe wyse te herdenk. Ons kan begin deur ons waardering en dankbaarheid vir die moeders en moederfigure in ons gemeenskappe uit te spreek. Laat ons liefdevol en bedagsaam optree om die verskeidenheid van moederskap te waardeer en te ondersteun. Laat ons Moedersdag 2024 gebruik as ‘n geleentheid om liefde, begrip en solidariteit met alle vroue te betoon, sonder om enigeen uit te sluit.

Moedersdag liturgie en gebed

Leier: God wat ons soos ‘n moederhen onder haar vlerk hou. Ons dank U vir al die mense wat moederlike rolle in ons lewens vertolk het. Vir almal wat ons vasgehou en gevoed het, ons versorg en vertroos het en ons uitgedaag en aangemoedig het. Ons bring hulle voor U, in al hul ryke verskeidenheid en met hulle vele uitdagings.

Gemeente: Here, hoor ons gebed.

Leier: Vir al die vroue wat met blye verwagting swanger is, vir hulle wat onsekerheid en vrees ervaar en vir hulle wie se swangerskappe hoë risiko is, bid ons vir gesondheid, rustigheid en dat u vrede oor hulle harte en gedagtes die wag sal hou.

Gemeente: Here, hoor ons gebed.

Leier: Vir die vroue wat na ouerskap smag, maar die meestal onsigbare, moeilike en soms traumatiese en pynlike pad met onvrugbaarheid stap, bid ons vir geduld, hoop, onderskraging, berusting en vrede. Skenk aan hulle plekke en geleenthede om hulle liefde uit te leef. Skenk aan die mense om hulle onderskeiding en sensitiwiteit.

Gemeente: Here, hoor ons gebed.

Leier: Vir die ma’s wat hul kinders in armoede grootmaak, vir die wat in oorloggeteisterde gebiede leef of wat daagliks vrees vir hulle kinders se lewe bid ons vir krag, ondersteuning en hoop.

Gemeente: Here, hoor ons gebed.

Leier: Vir ma’s wat die uitdagings van alleen-ouerskap trotseer bid ons vir krag en ondersteuning, moed en energie.

Gemeente: Here, hoor ons gebed.

Leier: Vir meisies en vroue wat nog besluit of hulle ma’s wil word bid ons vir geduld en onderskeiding.

Gemeente: Here, hoor ons gebed.

Leier: Vir elkeen wat gely het onder ma’s wat hulle mishandel of gemolesteer het bidons vir genesing en krag.

Gemeente: Here, hoor ons gebed.

Leier: Vir ma’s wat van hul kinders geskei is, bid ons vir geloof, hoop en uitkoms.

Gemeente: Here, hoor ons gebed.

Leier: Vir ma’s en kinders wie se verhoudings deur moeilike tye gaan bid ons vir helderheid, insig en ondersteuning.

Gemeente: Here, hoor ons gebed.

Leier: Vir alle vroue wat ma’s is hetsy deur geboorte, aanneming, of pleegsorg. Ons bid vir ondersteuning en vennootskap in julle verhoudings. Ons bid dat dit moontlik is vir hulle om balans te kan vind tussen huis en werk en ook om tyd vir hulleself en U te kan vind.

Gemeente: Here, hoor ons gebed.

Leier: Vir elke ma wat die pyn van ‘n verlore kind ken, of dit deur stilgeboorte, miskraam of tragiese omstandighede is, bid ons vir genesing, troos en vrede.

Gemeente: Here, hoor ons gebed.

Leier: Vir al die vroue wat ma’s was in alle betekenisse van die woord, vir hul toewyding, opoffering en liefde, bring ons U dank en lof.

Gemeente: Here, hoor ons gebed.

Leier: Vir elke een wat oor die verlies van ‘n moeder treur. Ons dank U vir hulle naletenskap van liefde.

Gemeente: Here, hoor ons gebed.

Leier: Vir alle stiefma’s, peetma’s en al die mans en vroue wat ‘n moederlike rol in ‘n kind se lewe vertolk.Ons bid vir vreugde en erkenning.

Gemeente: Here, hoor ons gebed.

Leier: Mag ons almal vandag, vroue en mans, moeders en kinders, die liefde en genade van U Ouerhart ervaar en deel.

Gemeente: Amen.

Klik hier om die liturgie en gebed as PDF af te laai.

Paar bronne met nog gebede vir Moedersdag