Ringslede spreek die seën oor Nioma Venter uit.

Tydens die vyftigste vergadering van die Ring van Namakwaland in Port Nolloth, het ons erns gemaak met die kerk se roeping in Namakwaland. Ons het tydens die ringsitting nagedink oor die vraag wie en wat ons as gelowiges is en hoe dit sigbaar moet word in ons gedrag, ons optrede in ons situasie.

Ons posisie “in Christus” volgens die brief aan die Kolossense kan kort saamgevat word. “Julle is die uitverkore volk van God wat Hy baie liefhet.” (Kol.3:12a) Julle “moet die Vader dank wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig” (Kol 1:12a).

Ons moet ons bly afvra wat beteken dit om in hierdie konteks die dinge te bedink wat daarbo is en daarna te strewe. Wat is ons verantwoordelikheid as burgers van God se koninkryk (sy uitverkore volk)?

Nioma Venter (PSD: Diaconia) het die ring besoek en passievol oor die werk van Diaconia gesels.

Piet Retief
NG Gemeente Garies

19 September 2018

Kyk al die pragtige foto’s hier op Facebook.