Ringe

Agter vlnr: NJ van As, Marius le Roux, Johan van Rooyen, Christo Benadé, John le Roux, George Rauch, Christoff Koch, Tallie van den Heever, Thuenis Botha, Gielie Loubser (PSD: Gemeentebegeleiding).

Middel vlnr: Nioma Venter (skriba), Danie Nel, Richard Holloway, Johan Smit, Charl van Rensburg, Wouter van Velden.

Voor vlnr: Heerden van Niekerk, Pieter van Santen, Tinus van Zyl (voorsitter), Christo Botha, Erik Botha, Anton Louw, Smuts Janse van Rensburg.

Tydens die eerste byeenkoms van ringsvoorsitters, die Ringsleiersforum, is Tinus van Zyl (Durbanville) op 24 Augustus 2015 as voorsitter aangewys. ‘n Nuwe skriba (in die plek van Nioma Venter (PSD: Diaconia) moet binnekort aangewys word.


Voorsitter
Riaan de Villiers
NG Gemeente Kaapstad (Groote Kerk)
riaandev@gmail.com


Skriba
Vakant

Hier is die 25 ringe en hulle voorsitters en skribas:

 1. Beaufort*: Voorsitter: Ds Rene Potgieter en skriba: ds Herman Burger (Beaufort-Wes, Fraserburg, Gamka-Oos, Gamkavallei, Leeu-Gamka, Merweville, Prins Albert, Richmond, Victoria-Wes)
 2. Bellville: Voorsitter: Ds Heerden van Niekerk (Welgemoed) en skriba: ds Wouter van Velden (Bellville, Bellville-Noord, Bellville-Oos, Bellville-Riebeeck, Bellville-Vallei, Bellville-Wes, Vredelust, De la Bat, La Belle, La Rochelle, Welgemoed en Kenridge)
 3. Brackenfell: Voorsitter: Dr Guillaume Smit (Brackenfell-Wes) en skriba ds Anton Roux (Brackenfell, Brackenfell-Proteahoogte, Brackenfell-Wes, Heidekoppie)
 4. Caledon: Voorsitter: Ds Kobus Pretorius (Riviersonderend) en skriba: vakant (Bredasdorp, Caledon, Caledon-Wes, Gansbaai, Grabouw, Greyton, Hermanus, Kleinmond, Napier, Onrusrivier, Riviersonderend, Stanford, Suidpunt, Villiersdorp)
 5. Clanwilliam: Voorsitter: Ds Christoff Koch (Vanrhynsdorp) en skriba: vakant (Calvinia en Clanwilliam word een ring: Calvinia, Citrusdal, Clanwilliam, Graafwater, Klawer, Lambertsbaai, Leipoldtville, Loeriesfontein, Lutzville, Nieuwoudtville, Nuwerus, Vanrhynsdorp, Vredendal, Vredendal-Wes)
 6. Durbanville: Voorsitter: Dr Tinus van Zyl (Durbanville) en skriba ds Carika Hanekom (Bellville-Uitsig, Durbanville, Durbanville-Bergsig, Kraaifontein, Kraaifontein-Noord, Parke, Philadelphia, Sonstraal, Stellenberg)
 7.  George: Voorsitter: Ds Pieter van Santen (George-Tuinedal) en skriba: Mnr Drew de Kock (Blanco, George, George-Suid, George-Tuinedal, Herold, Outeniqualand, Uniondale)
 8. Kaap die Goeie Hoop: Voorsitter: Ds Johan van Rooyen (Kaapstad) en skriba ds Marietjie Steyn (Bloubergstrand, Bothasig, Cape Peninsula Reformed Congregation, Die Gemeenskapskerk, Drieankerbaai, Kaapstad, Melkbosstrand, Observatory, Sonnekus, St Stephens, Tableview, Tafelberg, Tamboerskloof, Ysterplaat, Ysterplaat-Suid)
 9. Knysna: Voorsitter: Ds Anton Louw (George-Bergsig) en skriba: vakant (Die Vleie, George-Bergsig, George-Denneoord, Karatara, Knysna, Plettenbergbaai)
 10. Kuilsrivier: Voorsitter: Ds John le Roux (Kuilsrivier-Suid) en skriba: ds Helené Fouché (Kuilsrivier, Kuilsrivier-De Eike, Kuilsrivier-Digtebij, Kuilsrivier-Suid)
 11. Mosselbaai: Voorsitter: Ds Willem Smit (Hartenbos) en skriba: ds André Kritzinger (Brandwacht, Danabaai, Groot-Brakrivier, Hartenbos, Herbertsdale, Mosselbaai, Mosselbaai-Suid, Reebok)
 12. Namakwaland: Voorsitter: Ds Tallie van den Heever (Boesmanland) en skriba: ds Nadine Maletzki (Aggeneys, Alexanderbaai, Boesmanland, Garies, Grootmist, Kamieskroon, Namakwaland, Pofadder, Port Nolloth, Simon van der Stel)
 13. Oudtshoorn: Voorsitter: Ds Smuts Janse van Rensburg (Kangovalleie) en skriba: ds Jannie Fourie (Calitzdorp, De Rust, Kangovalleie, Oudtshoorn, Oudtshoorn-Noord, Oudtshoorn-Park, Oudtshoorn-Suid, Oudtshoorn-Welgeluk, Oudtshoorn-Wes, Volmoed)
 14. Paarl: Voorsitter: Ds Fanie Kriel (Die Paarl) en skriba: ds Bernard Malherbe (Agter-Paarl, Die Paarl (Strooidak), Drakenstein, Paarlberg, Paarl-Vallei, Simondium, Suider-Paarl, Toringkerk)
 15. Piketberg: Voorsitter: Ds Johan Smit (Piketberg) en skriba: ds Jan van Schoor (Aurora, Eendekuil, Hopefield, Koringberg, Moorreesburg, Piketberg, Porterville, Redelinghuys)
 16. Riversdal: Voorsitter: Ds Marius le Roux (Albertinia) en skriba: ds Deon Beyers (Albertinia, Heidelberg, Ladismith, Riversdal, Riversdal-Wes, Stilbaai, Vanwyksdorp)
 17. Somerset-Wes: Voorsitter: Ds Christo Benadé (Suider-Strand) en skriba: ds Carel Smith (Die Strand, Gordonsbaai, Helderberg, Hottentots-Holland, Lourensrivier-Strand, Somerset-Wes, Strand-Noord, Suider-Strand)
 18. Stellenbosch*: Voorsitter: Peet Bester (Franschhoek) en skriba: ds Leon Cronjé (Franschhoek, Stellenbosch, Stellenbosch-Noord, Stellenbosch-Sentraal, Stellenbosch-Welgelegen, Stellenbosch-Wes)
 19. Swartland: Voorsitter: Ds NJ van As (Wellington-Oos) en skriba: ds Friedrich Claassen (Darling, Riebeek Valley Community Church, Riebeek-Kasteel, Riebeek-Wes, Swartland, Swartland-Noord, Wellington, Wellington-Noord, Wellington-Oos)
 20. Swellendam: Voorsitter: Ds Charl van Rensburg (Montagu) en skriba: vakant (Ashton, Barrydale, Buffeljagsrivier, McGregor, Montagu, Robertson, Robertson-Oos, Swellendam, Van der Merwe)
 21. Tulbagh*: Voorsitter: Ds Wouter van Velden (Wolseley) en skriba: ds André O’Kennedy (Ceres, Ceresvallei, Goudini, Op-die-Berg, Prins Alfred Hamlet, Tulbagh, Wolseley)
 22. Tygerberg: Voorsitter: Ds George Rauch (Parow-Noord) en skriba: ds Jampie Nel (De Tyger, Goodwood, Goodwoodpark, Monte Vista, Oostersee, Parow, Parow-Noord, Parow-Panorama, Parowvallei, Parowvallei-Oos, Parow-Welgelegen, Ruyterwacht, Thornton, Vasco, Vrijzee)
 23. Vredenburg*: Voorsitter: Ds Richard Holloway (St Helenabaai) en skriba: me Liesel Botes (Laaiplek, Langebaan, Saldanha, St Helenabaai, Velddrif, Vredenburg, Vredenburg-Akkerdyk)
 24. Worcester: Voorsitter: Ds GP Kellerman (Worcester-Audenberg) en skriba: ds Danie le Roux (Laingsburg, Murray, Sutherland, Touwsrivier, Worcester, Worcester-Audenberg, Worcester-Brandwag, Worcester-De la Bat, Worcester-Noord, Worcester-Oos, Worcester-Vallei)
 25. Wynberg: Voorsitter: Dr Danie Nel (Wynberg) en skriba: ds Jan van Heerden (Constantia, Houtbaai, Maitland, Ottery, Pinelands, Plumstead, Rondebosch, Simonstad, Vishoek, Wynberg, Zwaanswyk)

*Ringe wat een of ander vorm van samewerking met VG-ringe het:

 1. Beaufort, NG-gemeentes: Beaufort-Wes, Fraserburg, Gamka-Oos, Gamkavallei, Leeu-Gamka, Merweville, Prins Albert, Richmond, Victoria-Wes.Voors: Ds FH Botha (Richmond). Skr: Ds HV Burger. VG-gemeentes: Carnarvon, Victoria-Wes, *Masinyusane (Victoria-Wes), Richmond, Sabelo (Richmond), Beaufort-Wes, Beaufort-Wes Oos, Kwamandlenkosi (Beaufort-Wes), Merweville.
 2. Stellenbosch, NG-gemeentes: Franschhoek, Stellenbosch, Stellenbosch-Noord, Stellenbosch-Sentraal, Stellenbosch-Welgelegen, Stellenbosch-Wes.Voors: Ds TJ Botha (Stellenbosch-Welgelegen). Skr: Ds LC Cronjé. VG-gemeentes: Ryns, Franschhoek, Stellenbosch, Simondium, Vlottenburg, Koelenhof, Kylemore, Kayamandi, Idasvallei. Daar is ’n samewerkingsooreenkoms tussen Stellenbosch Gemeente en die Verenigende Ring van Stellenbosch.
 3. Tulbagh, NG-gemeentes: Ceres, Ceresvallei, Goudini, Op-die-Berg, Prins Alfred Hamlet, Tulbagh, Wolseley. Voors: Ds W de W van Velden (Wolseley). Skr: Ds AL O’Kennedy. VG-gemeentes: Tulbagh, Ceres, Gouda, Wolseley, Koue Bokkeveld, Prins Alfred Hamlet, Saron, Bella Vista.
 4. Wesland, NG-gemeentes: Laaiplek, Langebaan, Saldanha, St Helenabaai, Velddrif, Vredenburg, Vredenburg-Akkerdyk. Voors: Ds RJ Holloway (St Helenabaai). Skr: Me L Botes. VG-gemeentes:  Malmesbury, Moorreesburg, Darling, Vredenburg A, St Helenabaai, Hopefield, Saldanha, Riverlands, Vredenburg Xhosa.