Die Ring van Knysna het vandag die jaarlikse afsluitingsontbyt vir die predikante van die ring gehou. Plettenbergbaai-gemeente was die gasheer. Die ontbyt is by die restaurant, Nineteen89, aangebied.

Behalwe vir die lekker kuier, was dit ook ‘n voorreg om na mekaar se stories na aanleiding van die afgelope twee weke se brande te luister.

– George-Denneoord en George-Bergsig … is die twee gemeentes teenaan die oostelike hange  van Outeniquaberg. In die afgelope vuur-gevulde dae moes hierdie dominees en hul lidmate ook die trauma van naderende vlamme en ontruiming beleef.

– Die Vleie … is die gemeente bo-op die berg by Hoekwil (wat ook Wildernis bedien). Daar was erge vure tot reg langs Hoekwil self, met talle lidmate wat deur die vlamme bedreig is. Die gemeente het wonderlike bystand verleen.

– Karatara … bedien Sedgefield en Karatara. Soos julle weet, was van die grootste skade hierdie keer by Karatara, waar verskeie mense gesterf het, reuse-skade aan geboue en besighede aangerig is, sowel as ‘n hele gemeenskap deur die verstikkende rook en hitte oorval is. Die vure het tot teen die dorp gebrand. Die gemeente het nog steeds ‘n reuse-rol te speel.

– Knysna … alhoewel die vure hierdie keer nie tot in die dorp gebrand het nie, was dit nog steeds ‘n baie spanningvolle tyd vir hulle. Baie mense het ‘n posttraumatiese reaksie op die verstikkende rook ervaar.

– Plettenbergbaai … was betrokke by bystand aan die bosbougemeenskappe van Buffelsnek, De Vlugt en Kransbos, sowel as aan die vuurvegters op die vuurlyn.

Ons dank die Here ook vir die geleentheid om vir mekaar te kon bid, ook vir die twee dominees wat dit nie kon bywoon nie.

Chris du Preez
NG Plettenbergbaai

7 November 2018