Theunis Botha van Predikantebegeleiding skryf as volg aan sy kollegas:

Die eerste dag toe Adam egter sy oë oopmaak, was dit nie ‘n werksdag nie, maar ‘n vakansiedag! Adam begin sy lewenstaak met rus, nie met werk nie; met vryheid, nie met ‘n verpligting nie; met vreugde, nie met ‘n geswoeg nie. Kortom, Adam begin sy lewenstaak onder die evangelie van genade en nie onder die wet nie! Dit was sabbat … God het gerus van al sy werk. En Hy nooi die mens uit om saam met Hom te rus. So help God vir Adam om te onthou hy leef nie van sy harde werk nie, maar uit God se hand. Dit geld nie net vir  die sabbatdag nie, maar vir elke dag wat Adam sy brood eet in die sweet van sy aangesig! Die sewende dag, oftewel die sabbat, is die kroon van God se skepping. Dít is die doel waarop God se skeppingswerk afstuur. En die mens is geskep om saam met God die fees van die sabbat te vier.

Die feestelike viering is nie net die uiteindelike sabbat waarop die hele geskiedenis afstuur nie, dit word ook gevier in elke Sabbatsviering in die OT en in elke Sondagviering van die opstanding in die NT. Dit word ook gevier by elke geleentheid waar mense ‘n breuk in die sleur van hulle daaglikse werk het. Dit help ons om te onthou daar is ‘n feestelike kant aan die lewe wat nie ons toedoen is nie, maar ‘n gawe wat ons mag geniet.’ (HL Fouché)

Teen hierdie agtergrond as rasionaal skryf ek hierdie brief aan jou. Jy is in die afgelope maande uitgedaag om jou hele bediening te skuif in ’n dimensie in waarvoor geen riglyn beskikbaar was nie. Jou erediensbeplanning, liturgie, prediking, pastoraat, diakonaat, leierskap, administrasie en bestuur en ook selfsorg moes nuwe weë baan. Stemme word reeds gehoor dat ons manier van kerkwees nooit weer dieselfde gaan wees nie. Die tyd sal ons dit sekerlik leer.

Ek is wel bewus van die impak wat hierdie grendeltyd op jou, jou bediening en jou persoonlike lewe het. Daarom bied ons jou die geleentheid om deel te word van die weekritme by die Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit in Wellington. Kom woon ’n driedag-retraite by, skakel af en kom ontvang rus uit God se hand. Jy bepaal die datum wat jy die retraite wil bywoon en skakel dan met Adrienne daaroor. Daar is ’n finansiële subsidie/beurs beskikbaar wat jou onkoste grootliks dek en VBO punte word toegeken. Só ’n middel-week retraite strek van aankoms op Maandag laatmiddag tot vertrektyd ná ontbyt op die Vrydag.  Die nodige begeleidingsmateriaal word voorsien.

Tree in verbinding met Adrienne Bester by bestera@sun.ac.za  ten einde’n bespreking te doen en te registreer.

Moenie hieroor aarsel nie…jy weet en ons almal as bedienaars weet dat ons na so iets honger….

Hoor graag van jou.

Pas jou op.

Theunis