Nelis Janse van Rensburg, voorsitter van die NG Algemene Sinode Moderamen, skryf: “Ek het tydens die onlangse streeksbyeenkomste in die Wes- en Suid-Kaap uitvoerig vertel van die rol wat die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) tans speel om morele leierskap in die land te verskaf. Die meegaande verslag is geskryf met die oog op helderheid oor regeringsleiers se koers en die SARK se aktiewe protes daarteen.

Die rol wat die NG Kerk binne die SARK speel is baie belangrik. Ons deelname aan die SARK bied aan ons geleenthede om ‘n verskil te maak soos selde vantevore.

Kom ons bid vir die politieke prosesse van die komende weke, in die ANC, die Parlement, opposisiepartye en die burgerlike samelewing. Laat ons bid dat ons weer ons morele noord sal vind. Kom ons bid ook in elke erediens vir reën, water en geestelike reën vir ons hele nasie.”

In ‘n pastorale brief doen die SARK ‘n ernstige beroep op christene om die land te “deurdrenk met gebed” – en dit dan spesifiek tussen Hemelvaart (Donderdag 25 Mei) en Pinksterdag (Sondag 4 Junie). 

SACC Pastoral Letter (24 Mei 2017) – klik hier

“SACC Public Report on Corruption” (18 Mei 2017) – klik hier

SACC Media-aanbiedingklik hier