Vir ‘n verskeidenheid inligting, tydlyne, dokumente, video’s en meer wat as hulpmiddels by gesprekke oor hierdie onderwerp kan dien gaan na: selfdegeslagverhoudings.bybelmedia.org.zaselfdegeslag3-300x193