Die Western Cape Ecumenical Network is tans met indieptegesprekke oor die moorde op die Kaapse Vlakte besig. Alle lidkerke en -organisasies word versoek om op So. 25 Augustus op spesiale wyse vir dié krisis in te tree. Die omvang van die uitdaging wil soms oorweldig, maar ons mag nie ophou glo, bid en werk vir ‘n oplossing nie. Die SPG het onlangs ‘n boekie bekendgestel –Vyf uitdagings wat ons toekoms gaan beïnvloed*. Die eerste hiervan is migrasie en behuising. Om  uittreksels uit Don Pinnock se artikel in die Daily Maverick te lees oor veral migrasie na Kaapstad, sien onder. *Kopieë van die boekie kan by die SPG-kantoor verkry word – kontak Danelle by 021 957 7202. 

Van die uitdagings wat ‘n groot impak op ons toekoms gaan hê is migrasie en behuising. Ons het dit ook verwoord in die Sentrum se onlangse publikasie oor die Vyf groot Uitdagings wat ons Toekoms gaan beïnvloed. Don Pinnock (skrywer van Gang Town) het pas ‘n artikel in die Daily Maverick publiseer waar hy ‘n analise doen van die komplekse reeks oorsake vir die huidige krisis op die Kaapse Vlakte. Hy verwys ook na migrasiepatrone. Die volgende samevattende statistiek uit die artikel verdien ons aandag:

  • Afrika se bevolking is tans 1,1 miljard en gaan waarskynlik verdubbel teen 2050. 80% van mense sal dan in stede bly.

  • Globale bevolkingsgroei is tans 1,84% p.j. In Nigerië is dit 6,2%. Burkina Faso 7,2% en Kameroen 7,7%

  • In Afrika maak mense tussen 15 en 24, 20% van die bevolking uit. Hulle maak 40% van die werksmag uit, maar van hulle  is 60% werkloos.

  • Kaapstad se bevolking groei teen 2,61%, maar is slegs die 29ste vinnigste groeiende stad in Afrika.

  • In Kaapstad woon tussen 220 000 en 230 000 mense in “shacks”

  • Nagenoeg die helfte van Kaapstad se bevolking is onder 34. Meer as 300 000 volwassenes het net laerskoolopleiding.

So waar begin ons? Lees ook Pinnock se artikel in Die Burger van 15 Augustus 2019 oor die opbreek van families en gemeenskappe en die rol wat dit in bendevorming gespeel het.