Sentrum vir Publieke Getuienis: Kerk se stem op Markplein

Die Sentrum vir Publieke Getuienis (SPG) is gestig om binne die NG Kerk-familie te funksioneer en regtig die kerk se stem op die markplein te wees – om ‘n konkrete verskil te maak vanuit die evangelie van Jesus Christus. Braam Hanekom verduidelik wat die SPG aan gemeentes kan bied en hoe gemeentes betrokke kan raak.

 

Kontak die Sentrum vir Publieke Getuienis by spg@kaapkerk.co.za of 021 957 7202.