Sinodale Koördineringspan (SKS)

Die werk van die Sinode van Wes-Kaapland se vyf diensgroepe word deur ’n Sinodale Koördineringspan (SKS) gekoördineer en ondersteun.

Visie:

Die SKS help diensgroepe om gemeentes as gestuurdes van Jesus te begelei om regverdige en helende geloofsgemeenskappe te wees wat meewerk tot florerende gemeenskappe.

Lede: 

Ds Gielie Loubser  (Voorsitter en Diensgroepkoördineerder: Gemeentebegeleiding)
Ds Nioma Venter (Diensgroepkoördineerder: Diaconia)
Dr Kobus Odendaal (Diensgroepkoördineerder: Getuienisaksie)
Dr Frederick Marais (Diensgroepkoördineerder: Toerusting)
Ds Bossie Minnaar (Diensgroepkoördineerder: Ondersteuningsdienste)
Ds Dawid de Wet (Diensgroepvoorsitter: Diaconia)
Ds Jan Grobbelaar (Diensgroepvoorsitter: Getuienis)
Ds Francois Herselman (Diensgroepvoorsitter: Ondersteuningsdienste)
Ds Bossie Muller (Diensgroepvoorsitter: Gemeentebegeleiding)
Ds Marié Britz (Diensgroepvoorsitter: Toerusting)

Ds Christo Benadé (Moderamen)
Ds Richard Holloway (Moderamen)

Kontak die sekretaresse van die moderatuur, Sanet Gunter, by skriba@kaapkerk.co.za of 021 957 7155 met navrae.

Hier ontspan lede van die Sinergiespan saam met van die PSD’s tydens ‘n afsluitingsgeleentheid in Desember 2016.

sks20161202

Vlnr Strydom Bruwer, Marieta Visagie, Anriëtte de Ridder, Deon Bruwer, Pierre Goosen, Braam Hanekom, Sanet Gunter, Christo Benadé, Gielie Loubser, Nioma Venter, Bossie Minnaar, Frederick Marais, Jan Grobbelaar, Kobus Odendaal.
SKS-lede afwesig tydens neem van foto: Dawid de Wet, Guillaume Smit, Marié Britz.