Dr. Eddie Orsmond het einde Junie afgetree as PSD wat verantwoordelik is vir die Seminarium aan die Kweekskool. Die kuratorium het verlede week by die Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit in Wellington van hom afskeid geneem. Peet Bester, voorsitter van die Kuratorium, het as seremoniemeester opgetree en aan almal ʼn kans gegee om spontaan te vertel hoe hulle Eddie oor die jare leer ken het. Verskeie lede van die kuratorium het verwys na die baanbrekerswerk wat Eddie oor jare by die Seminarium gedoen het in die vorming van studente vir die bediening.

Eddie self het vertel van die vreugde wat dit vir hom was om oor jare deel te kon hê aan die vorming van studente en die gehalte mense met wie hy kon saamwerk. Jana van den Munckhof, voorsitter van die Seminarium-beheerkomitee, het vertel van die geduld en empatie wat Eddie met elke student gehad het. Frederick Marais, wat by Eddie oorneem as bestuurder van die Seminarium, het vertel dat die studente Eddie as oom Eddie aanspreek, ʼn titel wat hy nog nie verwerf het nie, maar wat spreek van die vaderlike plek wat hy vir baie studente ingeneem het.

Daar is ook by die Fakulteit Teologie ʼn geleentheid gehou waar die dosente en studente per video of in persoon hulle waardering kon uitspreek. Die dekaan, professor Reggie Nel, voorsitter van die dosenteraad professor Ian Nell en talle studente en ander kollegas het hieraan deelgeneem. Amanda van Niekerk, sekretaresse van die Kuratorium het saam met studente ook ʼn “memory jar” gemaak wat talle boodskappe van waardering van studente aan Eddie bevat. Eugene Beukes, VGK PSD vir die Seminarium, wat oor jare baie nou met Eddie saamgewerk het, het vertel van die respek wat hy vir Eddie het vir die nougesetheid en onselfsugtigheid waarmee hy sy werk gedoen het.

“Eddie, het almal getuig, het nooit gevra vir ʼn posisie nie, en het ook nooit teruggedeins van die nederigste van werkies nie. Eddie is vir ons almal ʼn voorbeeld van diensbaarheid waarna ons almal kan strewe.  Eddie sal verseker deur almal gemis word maar ons gun hom ʼn nuwe fase.”

Foto: Eddie Orsmond en sy vrou Therena