Enkele van die Sinode van Wes-Kaapland se PSD’s (predikante in die sinode se diens) het die afgelope week (Dinsdag 12 tot Donderdag 14 Junie) NG en VG gemeentes in Worcester besoek.

Theunis Botha (Predikantebegeleiding), Anriëtte de Ridder (Jeug- en Familiebediening), Gielie Loubser (Gemeentebegeleiding), Kobus Odendaal (Getuienisaksie), Stephen Pedro (Gemeentebegeleiding & Getuienisaksie) en Nioma Venter (Diaconia) ‘n baie geseënde ontmoeting met die Dowe Familiekerk, VGKSA Worcester-Suid, VGKSA Worcester-Oos, sowel as die NG gemeentes Worcester-Audenberg, Worcester-Brandwag, Worcester-Noord, Worcester-Oos, Worcester-Vallei en Moedergemeente Worcester gehad.

Hulle kon die kaarte en bord-pakket as fasilitering van volhoubare missionale kerkwees (beskikbaar by Bybel-Media) met die gemeentes behandel en help fasiliteer gedurende visioneringsgesprekke in die gemeentes. Tydens geloofsonderskeidende gesprekke is ook gefokus op die pad vorentoe in die dorp se konteks – en die gemeentes se rol en bediening daarin.

Kontak Communitas by mdup@sun.ac.za of 021 808 3265 om so ‘n besoek aan te vra of vir meer inligting.

Ds. Malcolm James (VGK Worcester-Suid) bespeel die orrel met kollegas wat toekyk.

Meer foto’s is op die sinode se Facebook by https://www.facebook.com/NGWesSuidKaap/