Sinode van Wes-Kaapland kontakbesonderhede |
Contact Details Synod of the Western Cape

 

Algemene Navrae:
kommunikasie@kaapkerk.co.za / 021 957 7100 : General Enquiries

Kantoor van die moderatuur / Office of the Moderature
Me Sanet Gunter: skriba@kaapkerk.co.za / 021 957 7155

Adres:
De Langestraat 5 / Pastoriestraat 11, Bellville |
5 De Lange St / 11 Pastorie St Bellville : Physical Address

GPS Koördinate:
33°53’58.2″S 18°37’46.5″E : GPS Coordinates

Posadres:
Privaat sak X8, Bellville 7535 |
Private Bag X8, Bellville 7535 : Postal Address

Kantoorure:
07:45 – 16:00 & Vrydae/Fridays: 07:45 – 15:30 : Office Hours

Aanwysings na die NG Kerksentrum

Rigtingwysings vanaf die N1 na die NG Kerksenstrum, sinodale sentrum van die Sinode van Wes-Kaapland

Vanaf die N1, neem Durbanweg/Van Schoorstraat-afrit na die sentrale middestad van Bellville. Ry verby Vodacom en Huis André van der Walt aan die regterkant en Telkomgebou en -toring op die linkerkant deur drie stelle verkeersligte. By die vierde verkeerslig, na die Telkomgebou, draai links in De Langestraat. Ry oor die eerste kruising. Die sinodale sentrum is aan die linkerkant met “NG Kerksentrum” teen die vooraansig. Parkering is voor die gebou, sowel as aan die ander kant van die gebou (in Pastoriestraat) beskikbaar.

Rigtingwysings vanaf Kaapstad Lughawe

Neem Robert Sobukweweg (rigting Bellville). Draai regs in Robert Sobukweweg en volg Robert Sobukweweg (rigting Bellville), verby die Universiteit van Wes-Kaap se ingang regs. Draai links by die volgende verkeerslig. Ry aan verby Bellville-stasie (op linkerkant). Ry oor Voortrekkerweg in Vleistraat. Draai links by die eerste verkeerslig in De Langestraat. Die NG Kerksentrum van die Sinode van Wes-Kaapland is aan die regterkant net na die Bellville NG Kerkgebou. Die adres is De Langestraat 5. Parkering is voor die gebou in geel aangedui, sowel as aan die ander kant van die gebou (in Pastoriestraat) beskikbaar.

Directions: please click here for a pdf-document.

img_1397