Klik hier om elke dag se SinodeNuus van die Sinode van Wes-Kaapland af te laai:

Maandag 13 Mei 2019
Dinsdag 14 Mei 2019
Woensdag 15 Mei 2019
Donderdag 16 Mei 2019
Vrydag 17 Mei 2019

Klik hier om ‘n oorsig oor Sinode 2019 te lees.

SINODENOTULES

Klik op die datum om elke dag se goedgekeurde notule in PDF-formaat af te laai.

Maandag 13 Mei 2019
Dinsdag 14 Mei 2019
Woensdag 15 Mei 2019
Donderdag 16 Mei 2019
Vrydag 17 Mei 2019