Verskillende ekumeniese kerkleiers en godsdienstige groepe/organisasies het oor die laaste paar dae reageer oor die politieke situasie in ons land. Hier is enkele van die reaksies (in geen bepaalde volgorde nie):

  1. National Religious Leaders Council and Church Leaders: klik hier vir die PDF-dokument.
  2. Tussenkerklike Raad (TKR) (soos in e-Kerkbode):  klik hier.
  3. VGKSA Kaapland (soos in e-Kerkbode): klik hier.
  4. Biskop Malusi Mpumlwana (Algemene Sekretaris, SARK): Kathrada’s light goes out when we needed him the most:  klik hier en die PDF-dokument is hier.
  5. Skrywe van die NG Kerk se voorsitter van die Alg Sinode Moderamen, ds Nelis Janse van Rensburg. Klik hier.
  6. South African Christian Leaders Initiative: An open letter from Civil Society and the churches to all ANC parliamentarians: klik hier vir die PDF-dokument.
  7. Aartsbiskop Thabo Makgoba (Anglikaanse Kerk) se verklaring: klik hier en hier vir die PDF-dokument.
  8. Sentrum Publieke Getuienis se mediaverklaring: klik hier vir die PDF-dokument.
  9. Adv Rod Solomons (Convenor: SA First Forum) – “What to practically do as our country is facing a crisis”: klik hier vir die PDF-dokument.
  10. South African Council of Churches (SACC): South Africa Be Heard Press Release – klik hier.

SAVlag1