Sluitingsdatum: 15 JANUARIE 2019

Diensaanvaarding: So spoedig moontlik

Vereistes:

  • Geregistreer by SANC
  • Kennis van versorging van bejaardes
  • Vermoë om binne spanverband te funksioneer
  • Goeie menseverhoudinge handhaaf en kommunikasievermoë
  • Verantwoordelike en gemotiveerde persoon
  • Werk van skofte

Vergoeding:

  • Vergoeding binne spesifieke riglyne onderhandelbaar
  • Uitstekende byvoordele
  • Ruim verlofvoordele

E-pos volledige CV, onlangse bewyse van kwalifikasies asook registrasie by SANC na:

Bestuurder: stilbaai@telkomsa.net of Faks na 028 754 2078
Navrae:  028 754 1560