Straatwerk gaan gedurende die wintervakansie voort met die werksrehabilitasie-projek vir haweloses (Ophelp-Projekte) waar haweloses die geleentheid gebied word om ‘n eerbare inkomste te verdien deur ‘n verskeidenheid van skoonmaakprojekte in die middestad van Kaapstad as ‘n bydrae om hulle menswaardigheid te herstel.

Die vakansietyd is ook ‘n wonderlike geleentheid waar individue, gemeentegroepe en skoolgroepe kom deelneem aan ‘n verskeidenheid van uitreike na almal wat die naglewe van Kaapstad besoek.

Fourie Truter
HUB Straatwerk
fourie@straatwerk.org.za
021 930 8055

11 Junie 2018