Twee streeksinodes van die NG Kerk span vandeesmaand saam om fondse in te samel vir droogtehulp en pastorale berading in die droogtegeteisterde Noord- en Wes-Kaap. ’n Span van dertien stappers gaan die epiese Boesmanland Camino vir die Red ’n Plaas-veldtog aanpak.

Die dapper stappers gaan poog om die 314-km roete van die Red ’n Plaas Camino tussen Calvinia en Garies binne veertien dae te voltooi. Die stapgroep bestaan uit radiopersoonlikheid Amoré Bekker en twaalf ander stappers, onder andere twee verteenwoordigers van Helderberg Uitreik in die Wes-Kaap.

Hannes Theron, afgetrede predikant van die Helderberg-gemeente in Somerset-Wes, en Pia Nänny, projekleier van Helderberg Uitreik se rampverligtingsprojek, (foto bo) gaan die uitdaging meemaak. Volgens Hannes, lê die landbou hom na aan die hart en vind hy die droogte en die uitwerking daarvan op gemeenskappe en gemeentes baie ontstellend.

“Ek stap die Camino om eerstehands te beleef wat die droogte aan mense, gemeenskappe en die omgewing doen; om ondersteuning en voorbidding vir mense uit daardie gebied te doen;  en om mense bewus te maak van hierdie Red-‘n-Plaas projek. Eintlik net om te wys en te sê: Ons gee om en julle droogte is ook ons droogte.”

Volgens Nioma Venter, Wes-Kaapse predikant in sinodale diens van die eenheidsbediening Diaconia, is daar hegte bande tussen die twee provinsies. “Ons sinodale grense verskil effens van provinsiale grense en ons het jare reeds ’n noue verbintenis met die Noord-Kaap. Beide streeksinodes het reeds sedert 2019 verreikende rampfondsprojekte ter waarde van meer as R8 miljoen van stapel gestuur om plaasgemeenskappe in ons streke te ondersteun op ’n finansiële en pastorale vlak. Die droogte is egter nog nie gebreek nie en daar is mense wat geweldig swaarkry. Ons wil dus ’n beroep doen op ons gemeentes om die projek te steun deur die stappers te borg en sodoende ’n bydrae tot die fonds te maak. Ons wil graag die projek tot aan die einde van Junie laat duur en daarna sal al die fondse direk aan die Noord-Kaap oorbetaal word as ’n geskenk uit die suide aan ons buurprovinsie.”

Die Red ’n plaas-projek van die NG Kerk in Noord-Kaapland en Caritas Gemeenskapsfokus NPC bied onder meer ’n 24-uur noodnommer wat enige tyd deur boere, hul gesins- en familielede, werkers en dié se gesinslede geskakel word. Hier word praktiese raad deur gekwalifiseerde beraders verskaf, asook emosionele bystand. Mense kan ook verwys word vir humanitêre hulp deur hierdie nommer te skakel.

Enige gemeentes wat die projek wil ondersteun, kan ’n borgskap of skenking aan Diaconia doen by:

Diaconia

Nedbank Rek nr 1135900337

Takkode 198765

Verwysing: Naam van individu/gemeente + RED ’n PLAAS